Baskı ve sömürüye karşı birlikte, Bremen’de 1 Mayıs’a

HomeManşetAlmanya

Baskı ve sömürüye karşı birlikte, Bremen’de 1 Mayıs’a

Baskı ve sömürüye karşı birlikte, Bremen’de 1 Mayıs’a
Saat 12:00 – Bremen Hauptbahnhof
Bremen’de bu yılda üçüncü kez Enternasyonalist ve Devrimci 1 Mayıs yürüyüşü gerçekleşecek. 1 Mayıs tüm dünyada, başta işçi sınıfı olmak üzere tüm emekçilerin baskı ve sömürüye karşı sokağa taşıdığı Enternasyonalıst bir gündür. Bizlerde yaşadığımız şehirde bu mücadele gününde öfke ve taleplerimizi dile getirerek bunları sokağa taşımak istiyoruz. Maalesef bu yılki eylemimiz geçen yıl olduğu gibi Korona pandemisinin gölgesinde gerçekleşecek. Sayısız insan her gün bu virüsü birbirine bulaştırıyor, hastalıktan dolayı hastaneler ciddi bir doluluk oranında ve çalışma alanlarında ciddi sıkıntılar yaşanmakta. Pandemiye rağmen çoğumuz çalıştığımız iş yerlerinde sağlıksız koşullarda çalışmak zorunda kalıyor, yine aynı şekilde iş yerlerine gitmek için tıka basa dolu otobüs ve tranyalarda virüsü birbirimize bulaştırıyoruz. İnsanlar günlük yaşamlarında kurallara uymaya zorlanırken okul ve çocuk yuvalarında yeterince önlem alınmadığından virüsün yayılması yoğun bir şekilde devam ediyor.
Yaşanılan kriz çoğumuzu ya işsiz bırakıyor ya da kısa çalışma sistemine zorluyor. Bu durum zaten yaşamak için yeterli olmayan ücretlerimizin daha’ da azalmasına sebep oluyor. Pandemi döneminde ücretleri düşük olan emekçiler, krizle birlikte çok daha ağır koşullarla karşı karşıyalar. Çalışanların büyük bir kısmı açlık sınırındaki ücretlerle ayakta kalmaya çalışırken, azınlık bir kesin daha fazla kar ederek ceplerini dolduruyorlar. Yapılan araştırmalarda pandemiden etkilenen kesimlerin, ağırlıkla güvencesiz ve daha fazla yoksulların bulunduğu semtlerde yaşandığını gösteriyor. Devlet bu dönemde gündeme getirdiği ‘’Önlem Paketleriyle’’ krizden etkilenen emkcilerin küçük üreticilerin çıkarları yerine, büyük tekellerin yanında olduğunu bir kez daha göstermekte. Sağlık alanındaki kısıtlamalar her geçen gün sağlığımızı tehlikeye atmaktadır. Örneğin sağlık alanında yeterli personel olmadığı bilinirken Bremen’deki Hastane Şirketi, Gesundheit – Nord hastanesinde 440 sağlık şalışanının işine son vermek istiyor.
Yaşanılan Kriz, sömürüyü daha fazla yaşayan kesimleri iki kat daha etkilemekte. Bu sebeple Bremen’de pandemiden ekonomik olarak etkilenen ve ölüm oranlarının yüksek olduğu vakalar ağırlıkla göçmenlerin yaşadığı semtlerde görülmektedir. Aynı şekilde bu dönemde evlerde kadına yönelik şiddette ciddi oranda, ürkütücü biçimde artmaktadır. Çocukların bu dönemde evlerde kalması sebebiyle onların bakımı tüm gün kadınların sırtına yüklenmektedir. Bir taraftan çalışma hayatı bir taraftan çocukların bakımı kadınlarda daha fazla sorunlar yaratıyor. Aynı zamanda durum çoğu kadının mesleklerini ve işlerini kaybetmesine sebep oluyor. (Pandeminin başlangıcından bu yana işsizlik oranının Kadınlarda %5,7 oranında, erkeklerde ise bu oranın %1,8 olduğu verilen statiklerde ortaya çıkmakta). Ortaya çıkan bu tablo bile kadınların toplumsal ve özel yaşamlarında hangi noktada olduklarını göstermekte. Bu nedenle kadınların bağımsızlık mücadelesinin ne denli önemli olduğunu bu örnek bile göstermektedir. Yalnızca sağlığımız değil tüm evren, doğa bir avuç zenginin tüketim ve kara dayalı politikalar sonucunda ciddi bir tehlike altındadır. Bu sistemli tahribat ve kar hırsı tüm ekolojik sistemi tehlike altına atmakta ve Pandemilere’de açık kapı bırakmakta
Bu sebeple bizlerin ortak çıkarlarımız doğrultusunda bir araya gelip birlikte mücadele etmemizin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. İster okullarda ister işyerlerinde, mahallelerde tüm yaşam alanlarımızda örgütlenmek bugün çok daha önemli. Bu Krizin snedenlerini doğru değerlendirip sonuçlarına karşı, örneğin Sağlık sistemineki özelleştirmelere doğanın tahrip edilmesine, işsizliğe, düşük ücretle çalışmaya karşı sesimizi yükseltmemiz gerekmektedir. Krizin derinleştiği bu dönemde “hepimizin aynı gemideyiz” türünden propagandalar bir yalandan ibarettir.
Tüm bu gelişmeler bizlere bir kez daha gösteriyor ki; devlet kurumları ve var olan partilerin vaatleri yerine yeni bir gelecek için kapitalizme ve onun etki alanlarına karşı mücadele etmeliyiz. Eşit ve özgür bir gelecek için mücadeleye bugünden başlamalıyız.
1 Mayıs ezilenlerin baskı ve sömürüye karşı mücadele ettiği, öfkelerini sokağa taşıdığı Enternasyonalıst bir gündür. Bizlerde 1 Mayıs’ta Bremen’de sokağa çıkıyororuz. Bu önemli günde Hijyen kurallarına uyarak Saat 12:00’de Bremen Hauptbahnhof’da sizlerle yan yana olmak istiyoruz.
Sizin Karlarınız İçin Ölmek İstemiyoruz!
Baskı ve Sömürüye Karşı Birlikte!
Bremen Devrimci ve Enternasyonalist 1. Mayıs Platformu