Bir yıl Migrantifa

HomeIrkçılık - Göç

Bir yıl Migrantifa

Bir yıl Migrantifa – gelişmeler ve perspektifler

19 Şubat 2020’de Hanau’da dokuz kardeşimizin bir faşist tarafından soğukkanlılıkla öldürülmesinden sonra bir göçmen öz örgütlenmesi olarak Migrantifa’yı kurduk. O zamandan bu yana bir yıl geçti. Güçsüzlüğü ve izolasyonu kollektif kararlılıkla değiştirdiğimiz bir yıl oldu.

İlk olarak “Die Kommune – Kommunaler Widerstand gegen die Krise (2021)” de yayınlandı

https://lowerclassmag.com/2021/04/14/print-die-kommune-kommunaler-widerstand-gegen-die-krise/

Migrantifa Berlin tarafından yazılmış bir makale

Neden bu grupta örgütleniyoruz? Çünkü bu ülkede göçmenlerin polis ve diğer kurumlar tarafından aşağılanmadığı veya öldürülmediği tek bir gün bile geçmiyor. Geçen yıl çoğumuzun mücadele vermeye değer olduğu inancının ilk kez canlandığı ve hatta geliştiği bir yıl oldu.

Bizi koruyabilecek tek gücün kendimiz olduğumuzu fark ettikten sonra grubumuzu kurduk.

Öğrenme sürecimiz

Daha adil bir geleceğin belirsiz hayallerinin somut siyasi vizyonlara dönüştüğü bir yıl geçti.

Kapitalist toplumda ırkçılığın çözülemeyeceğini öğrendiğimiz bir yıl. Oraya buraya atılan pastanın kırıntılarından memnun olmadığımızı, onun yerine herkes için baklava istediğimizi öğrendiğimiz bir yıl. Mücadele etmek istediğimiz hedefin özgür bir toplum olduğunu öğrendiğimiz bir yıl.

Burada ve şimdi değişimi yaşamak zorunda olduğumuzu, birbirimizle ve topluluklarımızla samimi dayanışma inşa etmemiz gerektiğini anladığımız bir yıl; düşünmeyi, çalışmayı ve evet, birlikte hissetmeyi öğrenmemiz gerektiği bir yıl. Yalnızlaşma bizi ezer, hasta ve savunmasız hale getirir.

Sol hareket ve mahallelerdeki insanlarla sohbet ettiğimiz bir yıl. Bir çok ilişki kurduğumuz ve dayanışma yaşadığımız bir yıl. Ama aynı zamanda, kendilerini öyle yansıtsalar da, herkesin tarafımızda mücadele vermediğini de öğrendik.

Uzun vadeli düşünmemiz ve planlamamız gerektiğini, eylemciliğin tek başına yeterli olmadığını anladığımız bir yıl. Sadece sol sahnede etkisi olan ve “sol olmanın” anlamı konusunda çok spesifik bir iddiası olan siyaset yapmaktan uzaklaşmamız gerektiğini. Sınıfımıza geri dönmeli ve mücadelelerimizi üniversitelerde eğitim görmemiş veya sol sahnede sosyalleşmemiş olanlarla birleştirmeliyiz. Göçmen kardeşlerimizi yanımıza alan bir sınıf mücadelesi pratiği geliştirmemiz gerekiyor!

Her şeyden önce daha öğrenecek çok şey olduğunu öğrendiğimiz bir yıl!

Gelenek/Tarihimiz

Peki Almanya’daki 65 yıllık göçmen öz örgütlenmesiyle kıyaslandığında bir yıllık Migrantifa ne demek olur? Çok çeşitli bir mirasa dönüp bakıyoruz. İster sürgündeki sayısız mücadele ister Almanya odaklı bir hayat kurma girişimleri olsun.

Göçmenler bu ülkede yaşadıkları adaletsizlik ve sömürü karşısında hiçbir zaman pasif olmadılar. Bunun sayısız örneği vardır: Konuk işçilerin daha iyi çalışma koşulları için fabrikalarda önderlik ettikleri 1970’lerin korsan grevleri; 1990’larda Berlin’de o dönemde sayısız Nazi saldırılarına karşı oluşan anti-faşist genclik; ya da sayısız göçmen kardeşimizin faşistlerin elindeki cinayetlerini devlet içinde ve dışında çözmek için yorulmak bilmeyen mücadeleleri. Tüm başarı ve yedikleri darbelerle, bizden önceki yoldaşlarımızın inşa ettikleriyle süreklilik içinde kalmak ve bu gelişmelerden birlikte ders çıkarmak istiyoruz.

Amaçlarımız

Almanya’daki yaşamımıza odaklanarak devrimci bir göçmen öz-örgütlenmesinin zorunluluğunu görüyoruz: Bu ülkede korumamız ve hayatta kalmamız için mahallelerimizde komünal yapılara ihtiyacımız var. Buna ek olarak, Almanya’da geniş bir ırkçılık ve faşizm karşıtı hareket oluşturmamız gerekiyor. Kendimizi enternasyonalist olarak tanımlıyoruz, yani dünyanın diğer bölgelerindeki yoldaşlarımızın devrimci mücadelelerini Almanya’daki mücadelelerimizin bir parçası olarak kabul ediyor ve sol göçmen ve enternasyonalist örgütlerle aktif olarak işbirliği yapmaktayız.

Migrantifa sadece göçmenler için değil, hepimiz için mücadele etmek anlamına geliyor. Çıkış noktamız göçmenler olsa bile, bu devletin zulmüne karşı çıkmak için Alman kardeşlerimizle el ele ve göz hizasında beraber çalışmamız gerektiğine kesinlikle inanıyoruz.

Bir yıl Migrantifa ve bu daha başlangıç. Birlikte yeni bir çığır açmaya cesaret edelim. Yallah!