Toplantı ve Panel`e Davet / Tabandan örgütlenecek anti-ırkçı  ve anti-faşist mücadele için perspektifler.

HomeManşetAlmanya

Toplantı ve Panel`e Davet / Tabandan örgütlenecek anti-ırkçı ve anti-faşist mücadele için perspektifler.

Bremen’de Bafto Sabo ve Garip Bali ile ırkcılığa ve anti.faşist mücadele üzerine söyleşi     

                   Power to the People – Söz, Yetki, Karar, İktidar en alttakilere

Halle ve Hanau`da olduğu gibi artan sağ terör eylemleri, toplum içerisinde tırmanan ırkçı ve aşırı sağcı gelişmeler. Polis,ordu ve istikbarat teşkilatı içerisinde yükselen aşırı sağcı yapılanmalar, beraberinde yeni bir Anti-Irkçı, Anti-faşist mücadele peşpektifi ve pratiği arayışlarını‘da güçlendirdi. Aynı şekilde bu gelişmeler göçmenlerin öz savunma örgütlenmesi fikrinin gelişmesinide güçlendirdi. Geçtiğimiz yıllarda Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Önemlidir)protesto miting`lerine on binlerce insan katıldı. Aynı şekilde bir çok savunma amaçlı yeni göçmen ve BİPoÇ ( Siyah ve Renkli İnsanlar)örgütlenmeleride bu dönemde ortaya çıktı.

Şu andaki soru; var olan mücadele biçimleri ve örgütlenmeler yeterlimi?
Bafta Sarbo ve Garip Balı ile yapacağımız panelde bu sorunları konuşmak istiyoruz: Var olan mevcut Anti-Irkçı ve Anti- Faşist yaklaşımlar yeterlimi? Var olan durumdaki kapasite ve sınırlamalar bize neler getiriyor? Sınıf mücadelesi eksenli Ani-Irkçı ve Anti-Faşist bir mücadele nasıl örgütlenebilir? İnsanlara ve aşağıdan örgüte Güç, bu arka plana karşı ne anlama geliyor? Ve ırkçılık ve faşizm karşıtı bir pratik, devrimci bir bakış açısıyla nasıl birleştirilebilir? Halkın iktidarı(Power to the People)ve aşsağıdan örgütlenme bu bağlamda, geri planda ne anlam ifade ediyor. Ve Anti- Irkçı, Anti- Faşist mücadele pratiği devrimci bir perspektif ile nasıl birleştirilebilinir?

Bafta Sarbo, Berlin’de yaşayan bir sosyal bilimcidir. Bafta Sabo marksizm ile ırkçılık karşıtlığı arasındaki ilişki üzerine çalışmalar yapmaktadır . Politik olarak aktif çalışmalar yürüten Bafta aynı zamanda Almanya’daki Siyahi İnsanlar Girişimi’nin (İSD) yönetim kurulunda yer almakta ve bu alanda Almanya’da ırksal profilleme, göç politikası ve ırkçılık üzerinde çalışmalar yürütmekte. Bafta Sabo nun çalışmalarıyla ilgili daha geniş bilgi için bakınız: https://www.youtube.com/watch?v=W9uqcEkyXP4

Garip Bali 1971 yılından beri  Berlin`de yaşamakta. 70 lı yılların sonlarından itibaren ADA derneğinde Devrimci Yol taraftarı olarak almanyadaki Devrimci İşçi saflarında mücadele etti. Halen Berlin`deki Allmende derneği ve Irkçılık karşıtı eylem ittifakı (Aktionsbundnis Antirassismus) çalışmalarında aktif olarak yer almakta. Garip Balı le ilgili daha geniş bigi için bakınız: https://www.akweb.de/ausgaben/658/was-koennen-wir-vom-migrantischen-selbstschutz-der-1990er-lernen/

Tarih: 17.07.2021   Saat: 17:30 giriş       Başlangıç Saat: 18:00

Adress: Bremen Cemevi  –  Breitenweg 41, 28195 Bremen

Salon 300 kişilik olup pademiden dolayı oturma yerleri gerekli mesafelerde düzenlenecek ve salon düzenli bir şekilde havalandırılacak.                                                                                                                                                                      Toplantı-Panel almanca dilinde yapılacak ve gerek duyulduğunda salonda İngilizce, Türkçe veya Farsça’ya fısıltı şeklinde çeviriler yapılacak

Düzenleyen: Kollektiv  Bremen