Hakkımızda

Hakkımızda

„Duvar Yazısı“, Almanya ve Avrupa’da yaşayan, içinde bulundukları toplumsal ilşkilere seyirci kalmak yerine Söz, Yetki, Karar sahibi olmayı hedefleyen, bu doğrultuda kollektif bir çabayı önüne koyan Sol bir intenet platformudur.

„Duvar Yazısı“, yarım asırı aşan bir süredir burada yaşayan bizlerin, yerleşik olarak yaşadığımız toplumla ilişkilerimizin, sadece dayanışma ilişkisinden öte, bu toplumda ötekileştirilen ezilen ve sömürüye maruz kalan tüm kesimlerle ortak bir gelecek mücadelesi perspektifini benimseyen düşünceye sahiptir

„Duvar Yazısı“, eşitlikçi, örgürlükçü, sömürüsüz, ırkçılıktan ve faşizmden aranmış bir toplum modeli ile hareket eden, bu perspektifi devrimci sosyalist tarzda tasavvur eden bir bakış açısına sahiptir.

„Duvar Yazısı“, Almanya’da (Avrupa‘da) yaşanan topumsal ve siyasal sorunlarla mücadele etmeyi merkezine alan ve bu doğrultuda örgütlenme çabalaraını destekleyen ve bu çabalara alan açan bir platform olmayı‘da hedeflemektedir.

„Duvar Yazısı“, Almanya’da(Avrupa’da) yaşanan Irkçı-Faşist gelişmelere ve kurumsal ırkcılığa karşı verilen mücadelelere birer pencere açmak amacındadır.

„Duvar Yazısı“,Göçmen ve mülteciler politikasında alternatifler geliştirmek, göçmenlik sorununu gericiliğin, milliyetciliğin pençesinden kurtarılıp ona sınıfsal bir bakış açısıyla yaklaşmayı benimsemektedir.

„Duvar Yazısı“,Almanya‘da (Avrupa’da) Kapitalist,Neo-Liberal politikalar sonucuda güvencesizleştirilen, sayıları hergeçen gün çoğalan Taşeron çalışma sistemine ve esnek üretim ilişkilerine karşı çıkıp „Hak mücadellesi“ verenlerin seslerini duyuracaktır.

„Duvar Yazısı“, hedef olarak 3.ve 4. kuşaktan gelen göçmen kökenli, burada doğan ve kendilerini buraya ait gören gençlerin asıl söz sahibi olması gerektiğini ve bu İnternet platformununda ona yönelik bir hat izlemesini hedeflemektedir.

„Duvar Yazısı“, parlamento dışı, sokak ağırlıklı, bağımsız ve enternasyonalist bir anlayışla hareket eden muhalif çevrelerin sesini duyurmayı benimsemektedir.

„Duvar Yazısı“, her türlü ayrımcılığa, cinsiyetci, ataerkil yaklaşımlara karşı Kadın, LGBTİ+ ve Kadın hareketlerine açık bir platform olmayı önemsemektedir.

„Duvar Yazısı“, düyanın çesitli ülkelerinde, aşağıdan gelen Sosyalist, Özgürlükcü, Sosyal ve Politik hareketlerin deneyimlerini paylaşmak ve onlara sayfasında yer vermek istemektedir.

„Duvar Yazısı“, ancak kollektif bir çabayla ayakta kalma şansına sahiptir. Bunun yolu‘da aşşağıdan gelen toplumsal mücadelelerin içerisine yer almak, onların içerisinde örğütlenmek ve onların sesinini buradan yansıtmakla, ancak mümkün olacağına inanmaktadır.

Her yeni süreç, yeni mücadele perspektiflerinin ve ona paralel mücadele araçlarınıda yaratılmasından geçmektedir. Önemli olan’da,“dün“ ve bugünün arasında diyalektik bir bağ kurarak doğru bir mücadele tarzını, bu günün koşullarına doğru bir şekilde uyarlamaktan geçmektedir. Zaten geçmişin dorğu bir tarzda değerlendirilmesi’de ancak, bu güne yönelik politikaların geliştirilmesi ve günlük mücadelelerin örğütlenmesiyle mümkün olacaktır. Aksi taktirde geçmişin doğmatik tekrarı, onu savunmak yerine, onu tüketmekten, onu bir nostaljiye dönüştürmekten başka bir şey değildir. 

DuvarYazısı.Org