Filistin Kongresi yasaklandı / Palästina Kongress wurde verboten

HomeGenel

Filistin Kongresi yasaklandı / Palästina Kongress wurde verboten

(Deutsch unten)

……………………………………………………………………………………………

Bugün (12 Nisan) başlayan ve 14 Nisan’a kadar planlanmış olan Filistin Kongresine yoğun bir devlet baskısı söz konusu ve Kongre başlamadan 2-3  saat sonra yasaklandı.

 • Kongrenin hazırlık aşamasında Kongre’nin banka hesabı donduruluyor ve alman basını kongreyi antisemit bir etkinlik iddisiyla kriminalize ediyor.
 • Baskılardan dolayı kongre yeri ancak başlamadan 2 saat önce duyurusu yapılabiliniyor.
 • Başka eyaletlerden takviye edilen polislerle beraber 2500 polis Kongrenin olduğu salonu ablukaya alıyor.
 • Bin kişilik salona yalnızca 250 kişinin yer almasına izin veriliyor.
 • Kongrenin başlaması için ön koşul olarak 1-2 sayfalık polis uyarısı üç dilde (almanca, ingilizce ve arapça) okutuluyor. Arapça okunan uyarı metninde bir cümle eksik kaldı diye Kongrenin başlamasından yaklaşık yarım saat sonra o arapça cümle okutuluyor.
 • Kongre salonuna siyonist yayınların da polis eşliğinde alınması sonucu 250 kişilik yerin bir kısmı basın tarafından işgal ediliyor.
 • Kongrede konuşmacı olarak yer alması beklenilen konuşmacıların Almanya’ya girişleri yasaklanıyor. Örneğin: Plastik ve rekonstrüktif cerrahi alanında uzmanlaşmış Filistinli bir doktor olan Ghassan Abu Sitteh ve Glasgow Üniversitesi rektörünün Berlin Havaalanı’nda Almanya’ya girişlerine izin verilmedi.
 • Giriş bileti olduğu halde yüzlerce insan salona giremiyor.
 • Kongrenin başlamasından bir 1,5 saat sonra polis kongre salonunu basıyor ve elektrik kesiliyor.
 • Canlı yazın yasaklanıyor.
 • Bu yazı kaleme alıırken Kongre Telegram hasıbından gelen son habere göre Kongre polis tarafından, başlamasından 2-3 saat sonra, gerekçesiz yasaklandı.

İşte bu Alman devletinin iki yüzlü demokrasi anlayışının bariz bir örneğidir.

Filistin halkıyla dayanışması yasaklanamaz!

Baskı, sansür, şiddet ve antidemokratik uygulamalara son!

Not: Bu yazı için kullanılan çizimler simuelasyon’a aittir ve izniyle kullanılmıştır. Kendisine teşekür ederiz.

………………………………………………………………………………………………..

Deutsch:

Der Palästina Kongress, der heute (12. April) begonnen hat und bis zum 14. April geplant war, erfährt eine massive Repression und wurde 2-3 Stunden nach Beginn verboten.

 • Das Bankkonto des Kongresses wurde in der Vorbereitungsphase eingefroren und die deutsche Presse kriminalisierte den Kongress als antisemitische Veranstaltung.
 • Aufgrund des Drucks konnte der Ort des Kongresses erst ca. zwei Stunden vor Beginn bekannt gegeben werden.
 • Zusammen mit Polizeiverstärkungen aus anderen Bundesländern blockieren 2500 Polizisten die Kongresshalle.
 • Nur 250 Personen dürfen an der Veranstaltung in der tausend Plätze fassenden Halle teilnehmen.
 • Als Voraussetzung für den Beginn des Kongresses wird eine 1-2-seitige polizeiliche Auflagen in drei Sprachen (Deutsch, Englisch und Arabisch) verlesen. Da aber ein Satz im arabischem Text fehlte, musste dieser etwa eine halbe Stunde nach Beginn des Kongresses verlesen werden.
 • Zionistische Publikationen wurden in Begleitung der Polizei in den Kongresssaal gelassen, was dazu führte, dass die Presse einen Teil der 250 Sitzplätze besetzte.
 • Rednern, die an dem Kongress teilnehmen sollten, wird die Einreise nach Deutschland untersagt. Beispiele: Ghassan Abu Sitteh, ein palästinensischer Arzt, der auf plastische und rekonstruktive Chirurgie spezialisiert ist, und der Rektor der Universität Glasgow wurden am Berliner Flughafen an der Einreise nach Deutschland gehindert.
 • Hunderte von Menschen konnten die Halle nicht betreten, obwohl sie Eintrittskarten hatten.
 • Anderthalb Stunden nach Beginn des Kongresses führte die Polizei eine Razzia in der Kongresshalle durch und der Strom wurde abgestellt.
 • Der Live-Stream untersagt.
 • Während dieser Text noch in Bearbeitung war, wurde im Kongress-Telegrammkanal ca. 2-3 Stunden nach Beginn des Kongresses, mitgeteilt, dass der Kongress von der Polizei grundlos verboten wurde.

Dies ist ein eklatantes Beispiel für das heuchlerische Demokratieverständnis des deutschen Staates!
Solidarität mit dem palästinensischen Volk lässt sich nicht verbieten!
Schluss mit Repression, Zensur, Gewalt und antidemokratischen Praktiken!

P.s:: Die in diesem Text verwendeten Bilder wurden mit der freundlichen Zustimmung von simuelasyon benutzt. Danke dafür.