No War – but Class War! Savaşa Hayır, Ama Sınıf Mücadele’sine Evet / Berlin’de yürüyüş/Demo in Berlin- Garip Bali

HomeManşet

No War – but Class War! Savaşa Hayır, Ama Sınıf Mücadele’sine Evet / Berlin’de yürüyüş/Demo in Berlin- Garip Bali

TÜRKÇE

Berlin’de 9 Nisan ctesi günü NO WAR, BUT CLASS WAR!“ (Savaşa Hayır, ama sınıf mücadelesine evet!) şiarlı bir yürüyüşün çağrısını türkçeye çevirip sayfamızda yayınlıyoruz. Çağrının almancasını da alta veriyoruz.

Yürüyüşü düzenleyen birliğin site adresinde daha fazla bilgi edinebilirsiniz: https://nowarbutclasswar.noblogs.org

DEUTSCH

In Berlin findet am Samstag, 9. April, eine Demo unter dem Motto NO WAR, BUT CLASS WAR!“ statt. Wir übersetzen den Aufruf ins Türkische und veröffentlichen ihn auf unserer Seite. Auch den deutschen Aufruf wiedergeben wir im unteren Abschnitt.

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite des Demobündnisses: https://nowarbutclasswar.noblogs.org

Ç A Ğ R I / A U F R U F

TÜRKÇE

Savaşa hayır, ama sınıf mücadelesine evet!

Ne Rusya, ne NATO!

Ukrayna’daki savaş bitirilsin! Silahlanma yerine antimilitarizm!

Yürüyüş 9 Nisan 2022 | saat 14:00 | U Unter den Linden

Rus hükümeti tarafından Ukrayna’ya karşı başlatılan savaş bir aydan fazla bir süredir devam ediyor. Geçim kaynakları yok ediliyor, siviller öldürülüyor, yaralanıyor veya kaçmak zorunda kalıyor.

Burada da anti-militarist bir tutum almak için 9 Nisan Cumartesi günü saat 14.00’te olacak bir yürüyüşe çağrıda bulunuyoruz.

Savaşla birlikte Rusya jeopolitik hedefler peşinde koşuyor ve kendisini büyük bir güç olarak göstermek istiyor. Ukrayna hem Rusya’nın hem de NATO ülkelerinin ilgi odağında. Tüm emperyalist güçler, yalnızca rekabette ayakta kalmak ve egemenlik alanlarını sağlamlaştırmak veya genişletmekle ilgilenir. Bu nedenle savaşa verilecek yanıt, NATO ya da daha fazla silahlanma çağrısı olamaz. Derhal silahların bırakılmasını, tüm birliklerin geri çekilmesini ve tüm büyük güçlerin silahsızlandırılmasını talep ediyoruz.

Savaş mağdurları ile dayanışma, herkes için güvenli kaçış yolları!

Yürüyüş birliği olarak, savaşlarını halkın sırtında sürdüren büyük güçlerin yanında yer almıyoruz. Dayanışmamız savaşlardan zarar görenlere ve onlara karşı sokağa çıkanlaradır. Rusya’da savaşı protesto etmek için sokağa çıkan ve baskı gören göstericileri destekliyoruz. Kaçmak zorunda kalan herkese güvenli kaçış yolları yaratılmalı ve herkes kabul edilmelidir. Bu, iktidardakilerin çıkarları için öldürmeyi reddeden asker kaçakları ve vicdani retçiler için de geçerlidir. Aynı şekilde, sınırlarda yapısal ayrımcılık nedeniyle ve burada Almanya’da özellikle tacize maruz kalan, ülkeye girişleri veya çıkışları engellenen veya askerileştirilmiş AB sınırlarında uzun süredir ölen ve öldürülen insanlar için de aynı şekilde geçerlidir. Bu, özellikle BIPoC (Siyah, Yerli, Renkli İnsanlar), Romn*ja, Sinti*zze ve translar gibi ırkçılık ve ayrımcılığa maruz kalanları kapsıyor. Buna ek olarak, kadınlar ve kız çocukları savaşın bir sonucu olarak ataerkil şiddetle daha da fazla karşı karşıya kalmaktadırlar.

Bundeswehr’e (alman ordusu), NATO’ya karşı ve silah göndermeye karşı durmalıyız!

Savaşları sona erdirmek veya önlemek için Bundeswehr’in silahlandırılması yerine silahsızlandırılması gerekir! Bundeswehr’in tasaruflardan dolayı işlemez hale geldiği bir yalandır. Son yedi yılda, bütçesi yüzde 44’ün üzerinde arttı. Şimdi 100.000.000.000 avroluk ek bir özel fon sağlanacak ve askeri harcamalar gayri safi milli hasıla’nın yüzde 2’sine yükselecek. Bu da Almanya’nın küresel silahlanma harcamalarında 7. sıradan 3. sıraya yükseldiği anlamına geliyor – İkinci Dünya Savaşından bu yana en büyük silahlanma. Son haftalarda zorunlu askerliğin yeniden başlatılması için ilk çağrılar bile gündeme geldi. Aynı zamanda, iklim değişikliğine karşı önlemler veya ücretli sınıfın yükünü biraz olsun rahatlatacak sosyal politikalar için ise para yok deniyor. Pahalılıktan en çok işçiler ve yoksullar etkileniyor ve onlar için artık “özgürlük için donsunlar” deniyor. İki dünya savaşı, Almanyanın büyük güç olma hırsının nereye vardığını göstermiştir. Buna burada ve şimdi kararlılıkla karşı çıkmalıyız!

Sonuç itibariyle, Bundeswehr’in modernizasyonundan ve Ukrayna’ya daha fazla silah gönderilmesinden öncelikle silah sanayii yararlanacak. Silah sanayisi, yıllardır kârını muazzam bir şekilde artırıyor ve lobi çalışmalarıyla dünya çapında savaşları körüklüyor. Silahlanma şirketleri Rheinmetall, Hensoldt, Heckler & Koch ve benzerilerinin hisseleri yükseklere fırladı. Almanya en büyük silah ihracatçılardan biridir ve NATO ile birlikte -Yugoslavya olsun, Irak olsun veya Afganistan olsun- birçok insani felaketten sorumludur. Silahlar savaşın uzaması ve daha büyük tehlilekelerin gelişmesinden başka şeye yaramaz. Hele de bu silahlar faşist Asow-taburun eline geçerse, ki bunlar III. Yol gibi Nazi gruplarına silah eğitimi veriyorlar. Ve Rusya’nın saldırıları da, halkı bastırırken, gerici güçler tarafından yönetiliyor.

Bu savaşlar zengin ve egemenlerin savaşları, ama altında ezilenler ise her ülkenin ücretli çalışan sınıflarıdır. NATO ülkelerinin daha fazla silahlanması, askeri tırmanış sarmalını daha da kışkırtacak. NATO bir savaş ittifakı ve küresel askeri harcamaların yüzde 57’sine sahip, işbirliği yaptığı ülkelerle birlikte ise yüzde 71’ini karşılamaktadır. 1990’dan beri üye ülke sayısını 16’dan 30’a çıkardı ve Doğu Avrupa’ya doğru son derece genişledi. NATO yığınla asker ve savaş malzemesi yerleştirdi ve Rusya gibi sürekli askeri manevralar yaptı. Rus hükümeti de örneğin Çeçenistan ve Gürcistan’da savaşlar yürütüyor. NATO ve Rusya’nın amacı jeostratejik olarak hakimiyetlerini sağlamak.

Kar peşinde koşmaya karşı – dayanışmacı bir dünyası için!

Silahlanma barış sağlamaz, ancak gerilimi tırmandırır. Büyük güçler, etkilerini askeri olarak dünya çapında genişletiyorlar. Onun için Almanya ve AB, Katar ve Suudi Arabistan gibi diktatör rejimleri veya Türkiye’nin Kürtlere karşı savaşını desteklemekten çekinmiyorlar. Mesele, Rusya, ABD veya AB olsun, çeşitli kapitalist fraksiyonların ve devletlerin ekonomik ve siyasi çıkarlarını uygulamaları meselesi.

Örneğin, AB’nin Ukrayna ile yapptığı Ortaklık Anlaşması, herkes için hareket özgürlüğü veya refah değil, Ukrayna pazarının Batı ürünlerine açılmasını, Ukrayna malları için sınırlı ihracat kotaları ve özelleştirmeleri içeriyor. Kapitalist toplum, daha fazla kâr amacıyla, pazar ve kaynaklar uğruna rekabete yol açar. Kapitalizm savaşa yol açar. Bu nedenle, üretimin tüm insanların ihtiyaçlarına göre düzenlendiği, dayanışmacı, sınıfsız ve egemensiz bir toplum için mücadele ediyoruz. Sömürü ve baskının olmadığı savaşsız bir dünya için mücadele ediyoruz.

9 Nisan’da birlikte anti-militarist bir duruşu sokaklara taşıyalım!

Tüm savaşlarda insanların ölmesini durdurun! Asıl düşman kendi ülkenizde!

Silah sevkiyatlarına derhal son verilsin!

Tüm mültecilerle dayanışma!

Silahlanmaya hayır – silah üretimi durdurulsun!

Rusyanın saldırısı son ve bütün çatışmalar son bulsun! tüm Rus birlikleri geri çekilsin!

Rusya sınırındaki ülkelerden tüm NATO birlikleri geri çekilsin!

Bundeswehr’i ve NATO’yu kaldırılsın!

Kapitalizm aşılmalı!

Çağrıyı yapan gruplar:

perspektive selbstverwaltung – anarchistische organisationim aufbau

EG Berlin

Rheinmetall ENTWAFFNEN

NORTH EAST ANTIFA

REVOLUTIONÄRE PERSPEKTIVE BERLIN

ANTIFA WESTBERLIN

SDAJ Berlin

Revoltionäre internationalistische Organisation

links jugend [`solid] NORD-BERLIN

REVOLUTION

arbeiterInnen MACHT

freie radikale – die verhältnisse zum tanzen bringen

————————— DEUTSCH ————————-

No War but Class War!

Weder Russland noch NATO! Schluss mit dem Krieg in der Ukraine! Antimilitarismus statt Aufrüstung!

Demonstration
09.04.2022 | 14 Uhr | U Unter den Linden

Der von der russischen Regierung begonnene Angriffskrieg auf die Ukraine wütet nun bereits seit mehr als einem Monat. Existenzgrundlagen werden zerstört, Zivilist*innen werden ermordet, verletzt oder müssen sich auf die Flucht begeben.

Um antimilitaristische Positionen auch hier auf die Straße zu tragen, rufen wir am Samstag, den 9. April um 14 Uhr zur Demonstration auf.

Mit dem Krieg verfolgt Russland geopolitische Ziele und will sich als Großmacht behaupten. Die Ukraine ist sowohl für Russland als auch für die NATO-Staaten als Einflusssphäre von Interesse. Allen imperialistischen Mächten geht es nur darum, in der Konkurrenz zu bestehen und ihren Herrschaftsbereich zu festigen oder auszubauen. Die Antwort auf den Krieg kann daher auch nicht der Ruf nach der NATO oder noch mehr Aufrüstung sein. Wir fordern das sofortige Niederlegen der Waffen, den Abzug aller Truppen und die Abrüstung aller Großmächte.

Solidarität mit den Betroffenen, sichere Fluchtwege für alle!

Als Bündnis stellen wir uns nicht an die Seite dieser Großmächte, die ihre Kriege auf dem Rücken der Menschen austragen. Unsere Solidarität gilt denen, die unter Kriegen leiden, und denen, die gegen sie auf die Straße gehen. Wir unterstützten die Anti-Kriegsproteste in Russland, bei denen Demonstrierende harten Repressionen ausgesetzt sind.

Wir setzen uns ein für die Schaffung sicherer Fluchtwege und die Aufnahme aller Menschen, die fliehen müssen. Das gilt auch für Desertierende und Kriegsdienstverweigernde, die das Morden für die Interessen der Machthabenden ablehnen. Ebenso für Menschen, die aufgrund struktureller Diskriminierungen an den Grenzen, und auch hier in Deutschland, besonderen Schikanen ausgesetzt sind, an Ein- oder Ausreise gehindert werden oder an den militarisierten EU-Außengrenzen seit Langem sterben und ermordet werden. Das trifft vor allem von Rassismus und Diskriminierung Betroffene wie BIPoC (Black, Indigenious, People of Colour), Romn*ja, Sinti*zze und trans Menschen. Außerdem sind Frauen* und Mädchen* durch den Krieg noch stärker mit patriarchaler Gewalt konfrontiert.

Gegen die Bundeswehr und NATO, gegen Waffenlieferungen!

Um Kriege zu beenden oder zu verhindern muss die Bundeswehr ab- anstatt aufgerüstet werden! Die Bundeswehr wurde nicht „kaputtgespart“. In den vergangenen sieben Jahren stieg ihr Budget um über 44 Prozent. Jetzt soll zusätzlich ein Sondervermögen von 100.000.000.000 Euro zur Verfügung gestellt werden und die Militärausgaben auf 2 Prozent des BIP steigen, wodurch Deutschland von Platz 7 auf Platz 3 der weltweiten Rüstungsausgaben aufsteigt – die größte Aufrüstung seit Ende des zweiten Weltkrieges. Sogar erste Rufe nach einer Wiedereinführung der Wehrpflicht sind in den vergangenen Wochen laut geworden. Gleichzeitig soll für Maßnahmen gegen den Klimawandel oder für eine Sozialpolitik, die die lohnabhängige Klasse entlasten würde, kein Geld da sein. Arbeiter*innen und Arme sind am stärksten von den Preissteigerungen betroffen und sollen nun auch noch „für die Freiheit frieren“. Zwei Weltkriege haben gezeigt, wohin deutsche Großmachtambitionen führen. Dem müssen wir hier und heute entschlossen entgegentreten!

Von der Aufrüstung der Bundeswehr und der Lieferung weiterer Waffen in die Ukraine profitiert am Ende vor allem die Rüstungsindustrie. Diese steigert bereits seit Jahren ihre immensen Gewinne und befeuert durch ihre Lobbyarbeit Kriege weltweit – auf allen Seiten. Die Aktien der Rüstungsbetriebe Rheinmetall, Hensoldt, Heckler & Koch und Konsorten schießen in die Höhe. Deutschland ist einer der größten Rüstungsexporteure und zusammen mit der NATO mitverantwortlich für viele humanitäre Katastrophen – ob Jugoslawien, Irak oder Afghanistan. Den Zivilist*innen in den Kriegsgebieten bringen diese Waffen nichts – außer einer Verlängerung des Krieges und eine noch größere Gefahr, wenn die Waffen zum Beispiel beim faschistischen Asow-Bataillon landen, die aktuell auch deutsche Faschist*innen, unter anderen die des III. Weges, an der Waffe ausbilden. Und auch die Angriffe Russlands werden von reaktionären Kräften befehligt, während sie die Bevölkerung unterdrücken. Es sind Kriege der Reichen und Mächtigen – und die lohnabhängige Klasse aller Länder leidet darunter.

Die weitere Aufrüstung der NATO-Staaten wird die militärische Eskalationsspirale noch mehr anheizen. Die NATO ist ein Kriegsbündnis und deckt 57 Prozent der weltweiten Militärausgaben ab, zusammen mit ihren kooperierenden Staaten sogar 71 Prozent. Sie hat seit 1990 die Zahl ihrer Mitgliedsstaaten von 16 auf 30 erhöht und sich nach Osteuropa hin extrem erweitert. Dabei hat die NATO massenweise Truppen und Kriegsmaterial stationiert und hielt ebenso wie Russland kontinuierlich Militärmanöver ab. Auch die russische Regierung führt Kriege wie zum Beispiel in Tschetschenien und Georgien. Das Ziel von NATO und Russland ist, ihre Vorherrschaft geostrategisch abzusichern. 

Gegen das Profitstreben – für eine solidarische Welt!

Aufrüstung schafft keinen Frieden, sondern treibt die Eskalation voran. Die Großmächte dehnen ihren Einfluss weltweit militärisch aus. Dafür scheuen sich Deutschland und die EU auch nicht, diktatorische Regime wie Katar und Saudi-Arabien oder den Krieg der Türkei gegen die Kurd*innen zu unterstützen. Es geht um die Durchsetzung wirtschaftlicher und politischer Interessen verschiedener kapitalistischer Fraktionen und Staaten – ob Russland, USA oder EU. So hatte zum Beispiel das EU-Assoziierungsabkommen die Öffnung des ukrainischen Marktes für westliche Produkte, begrenzte Exportquoten für ukrainische Waren und Privatisierungen zum Gegenstand – und keine Freizügigkeit oder Wohlstand für alle.

Die kapitalistische Gesellschaft mit ihrem Streben nach mehr Profit führt zu einer Konkurrenz um Absatzmärkte und Ressourcen. Kapitalismus führt zu Krieg. Darum kämpfen wir für eine solidarische, klassen- und herrschaftslose Gesellschaft, in der die Produktion nach den Bedürfnissen aller Menschen ausgerichtet ist. Für eine Welt ohne Ausbeutung und Unterdrückung. Für eine Welt ohne Krieg.

Lasst uns am 9. April gemeinsam antimilitaristische Positionen auf die Straße tragen. Stoppt das Sterben der Menschen in allen Kriegen! Der Hauptfeind steht im eigenen Land!

  • Sofortiger Stopp der Waffenlieferungen!

  • Solidarität mit allen geflüchteten Menschen!

  • Keine Aufrüstung – Schluss mit Rüstungsproduktion!

  • Schluss mit dem Angriff Russlands und allen Kampfhandlungen – Abzug aller russischen Truppen! Abzug aller NATO-Truppen aus an Russland angrenzenden Staaten!

  • Bundeswehr und NATO abschaffen!

  • Kapitalismus überwinden!

Aufrufende Gruppen:

perspektive selbstverwaltung – anarchistische organisationim aufbau

EG Berlin

Rheinmetall ENTWAFFNEN

NORTH EAST ANTIFA

REVOLUTIONÄRE PERSPEKTIVE BERLIN

ANTIFA WESTBERLIN

SDAJ Berlin

Revoltionäre internationalistische Organisation

links jugend [`solid] NORD-BERLIN

REVOLUTION

arbeiterInnen MACHT

freie radikale – die verhältnisse zum tanzen bringen

Grafik: İsmail Cem Özkan