İşten atılan Gorillas işçileriyle dayanışma – Berlin’de duruşma

HomeGenel

İşten atılan Gorillas işçileriyle dayanışma – Berlin’de duruşma

Emekçilerin verdikleri mücadeleyi selamlamak ve desteklemek adına aşagıdaki çağrıyı
türkçeye çevirip duvaryazisi.org sayfalarına taşımak istedik.

duvaryazisi.org/Berlin

—————————————————————————————————————————-

Ç A Ğ R I
İşten atılan Gorillas işçileriyle dayanışma gösterelim!
Kapsamlı bir grev hakkı herkese tanınsın!

Ekim 2021’de Gorillas nakliyat hizmetindeki çok sayıda çalışan, Gorillas’ın maaş ödememesi, koruyucu ekipmanların eksik olması ve çalışma koşullarının içler acısı olması nedeniyle greve gitti. Gorillas’ın yönetimi grevlere anında çıkışlarla karşılık verdi. Gorillas işçilerinin grevi hiçbir sendikasının çağrısıyla olmadı.
Almanya’da grev hakkı çok kısıtlayıcı: Herhangi bir sendikanın izni olmadan yapılan grevler yasa dışı sayılıyor.

Çıkışı verilen işçiler haksız yere işten atılmaya karşı dava açtılar. Nisan 2022’de iş mahkemesindeki ilk duruşmada, üç eski Gorillas çalışanının işten çıkarılmaları onaylandı. 25 Nisan 2023’te dava bir üst mahkeme olan Berlin-Brandenburg Eyalet İş Mahkemesinde görülecek.

Özellikle güvencesiz ve göçmen işçilerin temel hakları gerici Alman grev hakkı tarafından kısıtlanmaktadır. İşten çıkarılan Gorillas işçilerinden ve Gorillas İşçi Kolektifi üyesi Duygu Kaya, 6 Nisan 2022’deki duruşmada, “Herhangi bir sendikanın onayı olmadan grev hakkımızın tanınmaması emeğimizin, devletin yasallaştırdığı
modern kölelikten başka bir şey olmadığı anlamına gelir.” dedi. Uzun vadeli sendikalaşma, süreli sözleşmelerin ve çalışanların sürekli değiştiği alanlarda çok zordur. Sendikasız grev yasağı ile işçilerin en önemli silahı olan kolektif iş bırakma hakları ellerinden alınıyor. Tüm çalışanların grev hakkı olmalıdır. Bu hak kapsamlı olmalı ve kimseyi dışlamamalı!

Grev hakkı, hukukçu Hans Carl Nipperdey tarafından hakim kılındı. Faşizm döneminde Nazilerin iş kanununa (sözde Ulusal Emek Düzeni Yasası – AOG), şekil verdi ve “Alman Hukuk Akademisinde” faşist ideolojinin yasalara geçirilmesinde aktif rol aldı. Alman grev hakkı halen, 1954’ten itibaren Federal İş Mahkemesi
Başkanı olan Nipperdey’in gerici geleneği içindedir.

Bu nedenle siyasi grevler ve sendikasız yapılan grevler egemen hukuk anlayışına göre yasaktır.
Memurların grev yapması da yasaktır. Örneğin Fransa’daki gibi emeklilik reformuna karşı yapılan genel grevler de bu ülkede yasa dışı sayılır. Nipperdey’in görüşleri bugüne kadar iş mahkemeleri tarafından benimsenmiştir. Bu, bir insan hakkı olan grevi hakkını kısıtlıyor ve Avrupa Sosyal Sözleşmesi gibi uluslararası hukuka da aykırıdır. Bu sözleşmede her insana grev hakkı tanınıyor.

Eski Gorillas işçilerinin hukuksal başarısı, tüm işçilerin yararına olacak ve grev hakkımız için ileriye doğru atılmış büyük bir adım olacaktır.

Bizler kapsamlı bir grev hakkı için mücadele ediyor ve eski Gorillas işçilerinin mücadelesini destekliyoruz.

25 Nisan 2023 | Miting | sabah saat 10:00‘da |
Berlin-Brandenburg Eyalet İş Mahkemesi önünde| Adres: Magdeburg Meydanı 1


 

Aufruf: Solidarität mit den Gorillas-Beschäftigten – Für ein umfassendes Streikrecht!

Im Oktober 2021 haben beim Lieferdienst Gorillas zahlreiche Beschäftigte gestreikt, weil Gorillas Löhne nicht gezahlt hat, Schutzausrüstung fehlte und die Arbeitsbedingungen miserabel waren. Das Management von Gorillas reagierte auf die Streiks mit fristlosen Kündigungen. Der Streik war verbandslos, das heißt, es hat keine Gewerkschaft zu diesem Streik aufgerufen. Da das Streikrecht in Deutschland sehr restriktiv ist, werden verbandslose Streiks illegalisiert. Gegen die Entlassungen haben mehrere Beschäftigte Kündigungsschutzklagen eingereicht. Bei ihrem ersten Prozess vor dem Arbeitsgericht im April 2022 wurden die Kündigungen von drei ehemaligen Gorillas-Beschäftigten bestätigt. Am 25. April 2023 findet der Prozess in der nächsten Instanz, dem Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg statt.

Insbesondere prekäre und migrantische Arbeiter*innen werden durch das reaktionäre deutsche Streikrecht in ihren Grundrechten eingeschränkt. Duygu Kaya, eine der entlassenen Gorillas-Beschäftigten und Mitglied des Gorillas Workers Collective hat in ihrer Erklärung beim Prozess am 6. April 2022 gesagt: „Ohne unser Recht auf verbandsfreien Streik ist unsere Arbeit nichts mehr als moderne, durch Richterrecht legalisierte Sklaverei.“ Langfristige gewerkschaftliche Organisierung ist in Bereichen mit befristeten Verträgen und hoher Fluktuation sehr schwierig. Durch das Verbot des verbandslosen Streiks soll den Beschäftigten ihre wichtigste Waffe genommen werden:
die kollektive Arbeitsniederlegung. Alle Beschäftigten haben das Recht auf Streik, es muss umfassend sein und darf niemanden ausschließen!

Das Streikrecht wurde von dem Juristen Hans Carl Nipperdey geprägt. Er kommentierte während des Faschismus das Arbeitsrecht der Nazis, das sogenannte Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit (AOG) und beteiligte sich in der „Akademie für Deutsches Recht“ an der Umsetzung der faschistischen Ideologie in Gesetze. Bis heute steht das deutsche Streikrecht in der reaktionären Tradition Nipperdeys, der ab 1954 Präsident des Bundesarbeitsgerichts war. Deswegen sind politische Streiks und verbandslose Streiks laut herrschendem Rechtsverständnis verboten. Streiks von Beamt*innen sind ebenfalls verboten. Auch Generalstreiks wie zum Beispiel in Frankreich gegen die Rentenreform würden hierzulande als rechtswidrig betrachtet werden.

Bis heute werden die Ansichten von Nipperdey durch Arbeitsgerichte übernommen.
Das schränkt das Menschenrecht auf Streik ein und steht im Widerspruch zu internationalem Recht wie der Europäischen Sozialcharta. Darin wird allen Menschen das Recht auf Streik zugesprochen. Ein juristischer Erfolg der ehemaligen Gorillas-Beschäftigten würde allen Beschäftigten zu Gute kommen und
wäre ein großer Fortschritt für unser Recht auf Streik.

Wir setzen uns ein für ein umfassendes Streikrecht und unterstützen die ehemaligen Gorillas-Beschäftigten in ihrem Kampf!

25. April 2023 | Kundgebung | 10 Uhr | Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg | Magdeburger Platz 1

 

Kaynak/Quelle:
Aufruf: Solidarität mit den Gorillas-Beschäftigten – Für ein umfassendes Streikrecht! – #RECHTAUFSTREIK (noblogs.org)