Lesung mit Bafta Sarbo

HomeManşet

Lesung mit Bafta Sarbo

Duvaryazisi.org Berlin teilt mit/duyurur

(Türkisch unten)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Lesung des Buches mit Bafta Sarbo

Die Diversität der Ausbeutung” – zur Kritik des herrschenden Antirassismus –

Do, 25.5., 19 Uhr, Cafe Bavul, Berlin

Veranstalter: Allmende e.V., Berlin

In Deutschland wird von Antidiskriminierungsstellen bis zur radikalen Linken ein liberaler Rassismusbegriff vertreten, der vor allem auf Repräsentation, Inklusion und Diversität setzt. Wie Klasse und Rasse zusammenhängen, wird aktuell so gut wie nicht diskutiert. Dabei gibt es durchaus eine kritisch-marxistische Tradition der Rassismusforschung. Der Band will diesen Fundus heben.
Hierzu werden historische und aktuelle Diskussionen aus dem englischsprachigen Raum rezipiert sowie aus deutschsprachigen marxistischen Wissensarchiven aktualisiert. Gleichzeitig bietet das Buch eine politische Intervention in die aktuelle Debatte um strukturellen und institutionellen Rassismus – ob auf dem Arbeitsmarkt oder bei der Polizei – und präsentiert Alternativen zum liberalen Antirassismus, indem ein marxistischer Rassismusbegriff in Theorie und Praxis vorgestellt wird.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bafta Sarbo ile kitabın okuması Sömürünün Çeşitliliği” Egemen ırkçılık karşıtlığının eleştirisi üzerine-

25.5., Perşembe, saat 19, Cafe Bavul, Berlin

Düzenleyen: Allmende e.V., Berlin

Almanya’da, ayrımcılık karşıtı dairelerden radikal sola kadar olan bir yelpazede, öncelikle temsil, içerme ve çeşitliliğe odaklanan liberal bir ırkçılık kavramı savunulmaktadır. Sınıf ve ırkın nasıl ilişkili olduğu şu anda neredeyse hiç tartışılmıyor. Halbuki ırkçılık araştırmalarında eleştirel bir Marksist gelenek vardır. Kitap bu esasları açığa çıkarmak istiyor.

Bu amaçla, İngilizce konuşulan dünyada sürdürülen tarihsel ve güncel tartışmalar alınıp/kabul edilip, Almanca dilli Marksist bilgi arşivleriyle güncelleştiriliyor. Kitap aynı zamanda yapısal ve kurumsal ırkçılık hakkında sürdürülen güncel tartışmaya -ister emek piyasasında ister polis teşkilatında olsun- siyasi bir müdahale sunuyor ve Marksist bir ırkçılık kavramının teori ve pratiğini tanımlayarak sunarak liberal anti-ırkçılık kavramına alternatifler sunuyor.