Frankfurt`ta 25 Kasım Kadına şiddete karşı yapılan yürüyüş ve miting

HomeManşetAlmanya

Frankfurt`ta 25 Kasım Kadına şiddete karşı yapılan yürüyüş ve miting

Yaklaşık 30 kurumun çağrısıyla Frankfurt’ta 25 Kasım kadına şiddete karşı yapılan miting ve yürüyüşe
yaklaşık 300 kişi katıldı. Sosyal kurumlardan feministlere, lgbt bireylerinden sosyalist kadın kuruluşlarına
kadar geniş bir yelpazenin katıldığı yürüyüş ve mitingde kadınlara uygulanan şiddete, taciz ve
tecavüzlere, kadın cinayetlerine dikkat çekilerek kadınları koruyan yasaların uygulanmasına, erkek
egemen devlet yönetimlerinin ortadan kaldırılmasına, kadın katillerinin cezasız bırakılmalarına son
verilmesi, kadınların daha güçlü örgütlenmeleri gerektiği vurgulandı.
Ağırlıklı olarak Afganistan ve İranlı kadınların konuşmacı olduğu mitingte, kadınların uğradıkları
baskılar, töre ve namus cinayetleri, bu cinayetlerin cezasız kalması, haberlerde bunların basit
anlaşmazlıklar sonucu işlendiği, bir çok ülkede olduğu gibi kadınların öldürülmelerinin neredeyse kendi
suçlarıymış gibi gösterilmesine karşı kadın katillerinin daha ağır cezalara uğramasının altı çizildi. Mirabel
kardeşlerin, Mahsa Amin’lerin cesareti ile daha yaşanır bir dünya için verilen mücadele ivme kazanırken,
bütün ülkelerdeki kadın hareketleriyle dayanışma sözü verilerek bir 25 Kasım daha bitti. Bitmeyen ise
kadınlara uygulanan baskı, şiddet ve cinayetler.

Foto: DuvarYazisi.Org

Frankfurt DuvarYazisi.Org